Đặng Thu Hạnh
Đặng Thu Hạnh

Vị trí: Là chuyên viên chăm sóc sức khỏe phụ khoa.

Kinh nghiệm: Bằng thạc sĩ báo chí của Học Viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đơn vị công tác hiện tại: Phóng viên báo Phòng khám Thái Hà.

Thạc sĩ chịu trách nhiệm phát triển, định hướng các chiến lược, bảo đảm nội dung lâm sàng chính xác, chất lượng, nhất quán.
Thạc sĩ Hạnh chịu trách nhiệm chính cho các bài viết về chăm sóc sức khỏe phụ khoa cho chị em, biên tập nội dung hướng tới chất lượng và sự tham gia của độc giả. Thạc sĩ Đặng Thu Hạnh trước đây có bằng thạc sĩ về báo chí của trường Học viện báo chí và tuyên truyền, bắt đầu sự nghiệp là một chuyên viên viết bài tại phòng khám Thái Hà từ năm 2015.